Workflow

Workflow (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) – w szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.

Oprogramowanie workflow jest jednym z najpowszechniejszych sposobów zorganizowania i usprawnienia pracy przedsiębiorstwa. System został stworzony z myślą o sprawnym zarządzaniu procesami biznesowymii. Workflow usprawnia pracę zespołową. Oprogramowanie tego typu na ogół wdrażane jest w firmach z branży produkcyjnej lub usługowej.

Dlaczego warto stosować workflow?

System workflow porządkuje pracę, optymalizuje procesy przebiegające w firmie oraz oszczędza czas i pieniądze. Często zdarzają się błędy popełniane przez personel. Pomyłki ludzkie lub „zgubienie” dokumentu może przynieść ogromne problemy i koszty. Workflow pozwala na spisanie, zarejestrowanie i wyegzekwowanie wszystkich kroków w danym procesie. A to oznacza same korzyści dla firmy.

Zapytaj konsultanta