Invest Office

Wdrożyliśmy u Klienta proces nieobecności, proces rejestracji dokumentów kadrowych i zapotrzebowania na dokumenty kadrowe oraz proces delegacji pracowników.

Platforma PKF Agility pozwoliła nam efektywnie usprawnić procesy nieobecności i delegacji pracowników. Teraz planowanie pracy pracowników jest łatwe i szybkie, a zaoszczędzony czas poświęcamy na rozwój firmy i wsparcie naszych Klientów. Narzędzie to jest niezwykle wygodne gdyż możemy z niego korzystać z każdego miejsca na świecie i co więcej o każdej godzinie. Wartością dodaną całego wdrożenia jest zadowolenie pracowników, gdyż rozliczanie delegacji nigdy nie było tak proste i szybkie. Liczymy, iż w przyszłości uda nam się wdrożyć dodatkowe procesy, a nasza współpraca z firmą PKF BPO Consult będzie owocowała dalszymi usprawnieniami.

Sylwia Zieniuk Członek Zarządu

Invest Office

Grupa PKF Consult

Wdrożyliśmy w Grupie PKF pakiety procesów obiegu dokumentów, procesy delegacji, procesy nieobecności oraz pakiet procesów HR-owych.

Dla organizacji posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną i terytorialną szczególne znaczenie odgrywają zarówno procesy delegacyjne, jak i łatwość zlokalizowania konkretnego dokumentu oraz monitorowanie ścieżki jego zatwierdzania. Wdrożenie w naszej grupie pakietu procesów z zakresu obiegu dokumentów znacznie usprawniło przepływ informacji, a tym samym pozwoliło na efektywniejsze zarządzanie procesami w spółkach Grupy PKF. Dzięki PKF Agility dokumenty trafiają automatycznie do odpowiednich osób w poszczególnych lokalizacjach spółki, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Grupy PKF. Wdrożenie procesów nieobecności i delegacji pracowników znacznie usprawniło zarządzanie projektami (timesheet) prowadzonymi przez naszych pracowników zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pakiet procesów HR-owych pozwala nam sprawniej zarządzać aspektami związanymi z cyklem życia pracownika w organizacji. W znaczący sposób wpływa to na pracę naszych menedżerów, którzy dzięki ograniczeniu pracy administracyjnej zyskali cenny czas na działania operacyjne. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy dotyczące wdrażania nowych procesów, które pozwolą nam wyeliminować dublowanie się pracy. Wierzymy, iż te wdrożenia pozwolą nam w najbliższym czasie efektywniej pozyskiwać nowych Klientów, a tym samym przyczynią się do wzrostu sprzedaży usług naszej grupy.

Mariusz Kuciński Partner

Grupa PKF Consult

Zapytaj konsultanta